Svenska brandkåren

På senare tid har brandkårens otrygga arbetsplatser uppmärksammats. För den som inte är insatt yrkets många risker, kan det komma som en chock när statistiken pekar på att faran är som högst när all räddningspersonal redan är på plats. Olyckor sker oftast på högtrafikerade vägar, vilket tvingar räddningspersonalen till att arbeta på små ytor omringade av många bilar. Senast i staden Attunda omkom en brandman när en bilist inte saktade ner vid en trafikolycka. brandmän hedrar kollega i samband med en kortege i stadens centrum. Trots att bilarna rullade fram långsamt på vägen med blåljus var det inte alla bilister som respekterade minnesceremonin för den avlidne brandmannen.

Brandmännens farliga arbetsmiljö

car accident

Det är inte bara brandkåren i Stockholm som upplever vårdslöshet bland bilisterna, olyckor bland brandmän har skett även i Göteborg. Enligt polisen drabbas oftast räddningstjänsten av bilister som inte respekterar avspärrningarna på olycksplatsen. Bilar tenderar att köra snabbare än tillåtet, vilket resulterar i att de inte hinner bromsa om de hamnar tätt intill räddningstjänstarbetare. De senaste olyckorna har resulterat i att facket vill säkra brandmännens miljö kring olycksplatserna. Något som skulle kunna minska olycksstatistiken är att ge räddningstjänsten mer maktbefogenheter. Det skulle innebära att räddningspersonalen snabbare kan kalla in polis, vilket leder till att avspärrningen kan ske effektivare. Avspärrningarna sker i dagsläget av få personer, vilket ökar riskerna för olyckor. Om riskerna i arbetsmiljön fortsätter eskalera kan det komma att påverka hur många som är villiga att arbeta med det i framtiden. Det har även diskuterats kring yrkets lön. Arbetsmiljön för yrket har förvärrats samtidigt som lönen inte utvecklats i samma takt. Facket larmar och kommenterar att skydden måste förstärkas för brandmän.

Rekrytering av brandmän

Framtiden för brandkåren ser i dagsläget väldigt mörk ut. Låga löner för ett slitsamt yrke håller nere yrkesgruppen avsevärt. Lösningen har diskuterats av bl.a. facket, som vill locka fler till brandkåren. Arbetsmarknaden inom räddningstjänsten har t.ex. ont om kvinnor, fler kommuner vill se en ökad kvot av kvinnor på arbetsplatserna. Många brandmän tror att det är en fråga gällande stereotypa könsroller, men forsätter att trycka på att det endast är en fråga om uppfostringsideal. Brandkåren hoppas också på att kunna rekrytera fler brandmän med utländsk bakgrund. Ett mångfaldsprojekt ska locka flera invandrare att utbilda sig till brandmän, men också övertyga redan färdigutbildade personer med utländsk bakgrund att arbeta inom brandkåren. Mångfald på arbetsplatser visar sig ha en positiv effekt, men är extra viktig inom räddningstjänsten, då det behövs personal som kan olika språk. Räddningspersonal måste kunna agera på ett effektivt och lugnt sätt när de anländer till en olycksplats. Om personalen inte kan göra sig förstådd kan det skapa friktioner som leder till ineffektivt arbete.

 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2024 Misabsprinkler.se – Texter och info om brandskydd