Stadsbränder

Förr i tiden hörde omfattande stadsbränder till vardagen. Det var krigen, epidemierna och stadsbränderna som var de tre stora katastroferna som folk i allmänhet råkade ut för, kanske flera gånger under sina korta liv. Stadsbränderna var vanliga eftersom nästan alla hus var byggda av trä och dessutom hade de oftast halmtak. Man använde sig av öppna eldar för att laga sin mat och hålla värmen och man använde ljus och facklor som ljusspridare innan elektriciteten kom. Vid torrt och blåsigt väder kunde en liten olycka med ett tappat bloss eller en glömd glödaska få förödande konsekvenser då större delen av staden kunde eldhärjas. Krigen låg även de bakom många av historiens stadsbränder. Både danskar och ryssar har bränt flera svenska städer, och även svenskar har bränt ned sina egna städer för att de inte skulle hamna i danskarnas händer. En positiv effekt av en stadsbrand kunde vara att en dödlig epidemi slogs ned, exempelvis hävdas att den stora branden i London 1666 avbröt den böldpestepidemi som hade drabbat staden året innan.

25 juni 1888

Måndagen efter midsommardagen 1888 satte djupa spår i svenskarnas kollektiva minne i minst ett par generationer. Denna dag inträffade inte mindre än fyra allvarliga stadsbränder som kom att förändra hur myndigheterna arbetade med brandskydd. De fyra drabbade orterna var Holmsund, Lilla Edet, Sundsvall och Umeå. Eftersom Holmsund började brinna tidigare på dagen var Umeås brandskydd där för att släcka, och Umeå var i stort sett försvarslöst då elden bröt ut även i Umeå. Både Umeå och Sundsvall blev hårt drabbade av bränderna, dock var det få människor som dog i lågorna. I Umeå blev 2500 av de cirka 3000 invånarna bostadslösa och i Sundsvall blev 9000, av en befolkning på 11000, bostadslösa. Det strömmade in hjälp från hela Sverige och även från utlandet för att bistå de drabbade familjerna och för att möjliggöra återuppbyggnad av städerna.

Efter dessa kraftiga bränder anmodades befolkningen att bygga stenhus. Man breddade dessutom gatorna för att bränderna inte skulle kunna sprida sig lika lätt. Husägare anmodades dessutom att ha vattentankar och brandsprutor tillgängliga för kommande bränder. Idag har vi ett snabbare brandförsvar och inte så ofta öppen eld, däremot blir det alltid fler bränder under jul och nyår p.g.a. alla julljusen som glöms bort och p.g.a. alla nyårsraketer som antänder bråte på folks balkonger. För att öka ditt brandskydd kan du se till att ha flera fungerande brandsläckare och brandfiltar hemma. Behöver du låna till dessa säkerhetsinvesteringar kan du snabbt jämföra olika lån på Zmarta.se för att komma så billigt undan som möjligt.

Andra stadsbränder

Både Örebro och Borås var särskilt drabbade av stadsbränder. Dessa två städer har brunnit ett flertal gånger. Även Stockholm och Göteborg har drabbats flera gånger, men aldrig till en så förödande grad som Umeå och Sundsvall 1888. Göteborg har dessvärre drabbats av Sveriges värsta brand i modern tid då Makedonska föreningens lokaler på Hisingen eldhärjades och 63 ungdomar omkom. Stockholm hade redan i början av 1500-talet beslutat om stenhus innanför stadsmurarna, trots det drabbades stora delar av sydvästra Stadsholmen av en omfattande brand 1625 vilket ledde till att kvarteren där reglerades efteråt.

 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2024 Misabsprinkler.se – Texter och info om brandskydd