Ett rent hem ger bättre brandskydd

Det är tungt att läsa nyheter om bränder där både hem och familjer förolyckas, och trots att de flesta av oss vet hur vi kan minska riskerna så inträffar de här bränderna ändå. Vilka åtgärder kan vi vidta för att skapa ytterligare förutsättningar för ett så brandsäkert hem som möjligt?

Brandskydd är mer än bara brandvarnare

Ett av de klassiska och så väldigt viktiga brandskydden handlar om att placera ut brandvarnare i anslutning till kök och sovrum, och att se till att regelbundet testa dem så att du vet att de fungerar. Ett extra tips är att även placera en brandvarnare i sovrummet om du laddar elektronisk utrustning där. Andra klassiska brandskydd är brandfilt och såklart även en brandsläckare om du trots allt råkar ut för en brand. Men det finns fler saker du kan göra för att minska risken för eldsvådor, saker som du kanske inte alltid tänker på. Se exempelvis till att ha ett så rent och städat hem som möjligt, då det både är lättare att ta sig fram genom huset om du måste ut snabbt, och det finns något färre saker som kan fatta eld fort om det är undanplockat.

För barnfamiljer, men även för dig som av andra anledningar har svårt att lägga tid på städning, finns qleano – en professionell städhjälp som tar bort den bördan från dina axlar. Att få den här typen av hjälp gör det även lättare för dig att hålla ditt hem rent mellan städningarna. Det blir enklare att organisera dina saker så att det också hjälper att förebygga en brand. Återvinning underlättar också, tänk dock på att aldrig lägga ner förbrukade batterier huller om buller i en påse. När de olika polerna i batterierna möts kan brand uppstå, så se till att förvara gamla batterier på ett sätt så att du kan stapla dem åt samma håll tills det är dags att lämna dem på en återvinningsstation. Ett annat viktigt tips är att inte gå hemifrån medan tvättmaskin, torktumlare eller diskmaskin är igång. Händer något i maskineriet och en brand uppstår finns det ingenting som hindrar en fullskalig brand från att utvecklas om du är iväg eller ligger och sover.

Engagera alla i hushållet

Allt det här visar hur viktigt det är att tänka längre än endast till brandvarnaren när det kommer till brandskydd. Det är mycket som kan hända och du behöver vara väl förberedd, speciellt om du bor i trähus eller har ett hem med flera våningsplan. Gå igenom brandskydd med alla i hushållet och ha en glasklar plan för hur ni tar er ut från huset från olika platser, om branden skulle vara ett faktum. Det är även viktigt att barnen har koll på brandskydd och utrymning.

 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2024 Misabsprinkler.se – Texter och info om brandskydd