Smarta brandskyddande gasolskåp!

Att tänka på eventuell brand är mycket viktigt, särskilt om man bor i en villa, radhus eller fritidshus. Ett säkert brandskydd i form av brandlarm, sprinklers och brandsläckare med pulver eller skum bör finnas i alla hem. Förvarar man gasolflaskor i hemmet, innebär det att man även måste förvara dem i riktigt smarta gasolskåp.

Gasolskåp och vad man ska tänka på

Gasolflaskor är extremt brandfarliga om de utsätts för hetta och kan explodera. Det finns många säkerhetsföreskrifter när det gäller gasolflaskor och har man till exempel en utegrill som går på gasol, ska den aldrig förvaras allt för nära hemmet. Med smarta sätt att brandskydda en gasolgrill undviker man brandfara i samband med grillning eller förvaring av gasolgrillen. Gasolflaskor ska stå säkert i ventilerat utrymme och gärna separat från bostaden i form av eventuellt garage eller förråd. För ett optimalt brandskydd måste man skaffa sig ett smart och säkert gasolskåp där man kan förvara sina gasolflaskor. Ett gasolskåp är till för att minimera riskerna för explosion av gasolflaskorna vid brand.

Krav på gasolskåp och dess funktioner

När man som privatperson men även företag skaffar sig gasolskåp, ska de enligt krav vara märkta med speciella nummer och siffror där skåpen är anpassade för olika gasflaskor och deras användningsområden. Det kan handla om förvaring av allt från små gasolflaskor i hemmet, till stora gasolflaskor inom industrin eller i ett storkök. Oavsett användningsområden är brandskyddande gasolskåp ett måste om man äger gasolflaskor! Gasolskåp går att köpa i olika storlekar beroende på hur stora eller små flaskor som ska förvaras. Bostaden man äger som privatperson ska alltid ha en genomgående plan för eventuell brand och det är viktigt att tänka på hur man får ett brandsäkert hem, för att undvika brandfaror. Några viktiga brandskyddande åtgärder i hemmet är bland annat brandlarm och har man fler ska de vara sammankopplade så att de larmar oavsett var i hemmet det brinner. Man ska även äga en brandfilt, brandsläckare och gärna investera i rökdetektorer.

Gasolskåp är riktigt smart utrustade med funktioner som skyddar gasolflaskorna och motverkar risken för att de kan explodera i för höga temperaturer. Gasolskåp innebär en säker förvaring av gasolflaskor men för högsta brandsäkerhet ska skåpen placeras i ett utrymme som är avskilt från resterande rum i bostaden eller på arbetet. Flertalet gasolskåp tillverkas i olika serier som är anpassade både för inomhus- och utomhusmiljö. De brandklassade gasolskåpen är tillverkade så att de alltid kan ge en god ventilation inne i skåpet med in- och utluft, samt att ett flertal modeller kan anslutas direkt till ventilationssystem genom smarta funktioner. Med en säker förvaring av gasol i välventilerade gasolskåp långt borta från brännbara material, får man ett riktigt effektivt brandskydd för gasolflaskor!

 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2024 Misabsprinkler.se – Texter och info om brandskydd