Brandskydd när du hyr kontor

Som egenföretagare, timanställd, frilansare eller anställd via ett egenanställningsföretag är det inte säkert att du har samma trygghet i arbetet som heltidsanställda. Med det sagt ska du inte vara helt utan trygghet. Hyr du lokaler för att arbeta ska de leva upp till att vara en bra miljö för arbete, och till exempel ha ett fungerande brandskydd.

Kolla innan du skriver kontrakt

Det kan vara svårt att ha koll på allting själv, men har du möjlighet är det bra om du gör lite research innan du ska hyra ett kontor via Workaround eller något företag som har kontor till uthyrning. Vad är det för jobb du ska utföra i lokalerna och hur behöver brandskyddet se ut för att det ska vara okej? Vad gäller om det bara är vanligt kontorsarbete? Självfallet borde alla kontor som hyrs ut uppfylla rätt nivå av brandskydd för kontorsarbete, men tyvärr är allting inte alltid som det ska. Genom att ta reda på vad som behöver finnas och kontrollera om det finns i lokalerna redan innan du skriver på ett kontrakt kan du undvika problem i framtiden.

Vem är ansvarig för brandskyddet?

Upptäcker du brister i brandskyddet är det inte så lätt att veta vart du ska vända dig om du till exempel är egenföretagare eller hyr kontor. Det är inte säkert att det finns någon arbetsgivare som har ansvar för platsen där du jobbar, om du nu alls har någon arbetsgivare. Det du kan göra är att vända dig till företagshälsovården om du är knuten till en sån. Det är också möjligt att vända dig till arbetsmiljökonsulenter, för att få hjälp med brandskyddsarbetet. De kan till exempel hjälpa dig att bedöma om det alls finns några brister eller om det är som det ska.

Den som hyr ut kontor är också den som är ansvarig för att kontoren lever upp till rätt standard, och där ingår det att brandskyddet ska följa de regler som finns. Det är inte säkert att den som står bakom uthyrningen besöker kontoren eller byggnaden särskilt ofta, så det bästa kan vara att i första hand kontakta uthyraren och se om det blir åtgärdat. I andra hand kan du vända dig till andra för att få hjälp. Tillhör du ett fackförbund kan de ha koll på vad som gäller i just din situation och vara ett stöd för dig om det blir konflikt.

 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2024 Misabsprinkler.se – Texter och info om brandskydd