Lär barnen om eld

Att öka kunskapen om hantering av eld kan göra stor skillnad, därför kan det vara klokt lära ut det i tidiga åldrar. Om barn exempelvis får en tidig förståelse för vad eld kan skapa för situationer och dess konsekvenser, kan olyckor undvikas. Förståelse och respekt för eld i tidig ålder kan även spridas bland barnen sinsemellan. Om barn lär sig släcka eld på ett säkert och effektivt sätt kan vi eliminera riskerna för otäcka utfall. Genom att tillsammans diskutera med våra barn kan vi nå en ökad medvetenhet kring våra egna vanor & brandsäkerhet.

Risken med levande ljus

462px-FireExtinguisherABCGenom ett par enkla tips kan brandrisken i ditt hem minimeras avsevärt. En bra start är att lära alla i hushållet att släcka levande ljus. Att glömma levande ljus vid läggdags är tyvärr en vanlig orsak till bränder, men genom ett par enkla knep kan det undvikas. Tala med dina nära & kära och uppmana dem att aldrig lämna ett rum med levande ljus ensamt. Placera inte levande ljus på ostadigt underlag, då risken är stor att ljuset faller omkull och skapar en farlig situation. Därför ska placeringen av levande ljus ske på stadigt underlag, gärna av plåt eller liknande material. Placera det även aldrig i närheten av gardiner, plantor etc. Riskerna med levande ljus är många, speciellt i rum där människor tenderar att vistas mindre. Uterum i större hushåll kan t.ex. vara svåra att komma ihåg, därför kan det vara klokt att skydda ditt uterum genom att aktivt välja bort levande ljus där. Välj alternativ batteridrivna ljus, som fungerar minst lika bra.

Säkerhetsrutiner vid brand

Om faran är skedd så är det viktigt att veta hur situationen ska handskas. Oftast har alla människor stött på ett informationsark gällande rutiner vid brand, men bäst är om unga såväl som gamla får uppleva hur det känns att ställas inför en sådan situation. ungdomsbrandkåren lär föräldrarna och syskon om hur man ska agera vid olika situationer, t.ex. hur man snabbast släcker en eld. Ungdomsbrandkåren vill öka kunskapen bland de yngre åldrarna, och låta dem hantera t.ex. brandsläckare och brandfiltar för att de ska känna sig trygga om situationen uppstår. Låt dig inspireras av ungdomsbrandkåren, prata exempelvis ihop dig med din familj och skapa säkerhetsrutiner. Förvarna & aktivera förslagsvis brandalarmet i hemmet, och genomför era säkerhetsrutiner. Vid farliga situationer är det viktigt att hålla ihop och inte gripas av panik, därför kan det vara klokt att genomföra säkerhetsrutinerna upprepade gånger. Varför inte markera ett datum i familjens gemensamma kalender där ni tillsammans säkerställer hushållet?

 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2024 Misabsprinkler.se – Texter och info om brandskydd