Brandsäkerhet på arbetsplatsen

Även om det inte är något vi tycker om att tänka på i vårt vardagliga liv, kan branden vara framme när som helst, och det gäller inte bara i våra hem, utan också på våra arbetsplatser. Skillnaden på en arbetsplats och ett hem är att det på en arbetsplats finns krav enligt lagen på att det ska bedrivas ett systematiskt brandskyddsarbete. Ytterst ansvarig för att detta faktiskt sker är ägaren till företaget eller vd:n. Det gör att många kontor sannolikt är bättre skyddade mot brand än de flesta hem, något som statistiken också talar för: räddningstjänsten behöver i snitt göra utryckningar till kontor i Sverige ungefär 100 gånger om året, vilket inte är mycket i jämförelse med de utryckningar som görs till privata bostäder varje år. Dessutom handlar det inte sällan om falskt alarm när räddningstjänsten kommer fram till kontoret – larmet berodde helt enkelt på ett tekniskt fel på larmutrustningen.man-1079245_960_720

Därmed inte sagt att det inte förekommer bränder på kontor, och förutom de faror som finns i hemmet, till exempel glömda ljus eller spisar som lämnats på, finns i allmänna utrymmen som ett kontor också andra faror, till exempel anlagda bränder i intilliggande byggnader. En annan vanlig anledning till bränder i kontor är elanslutningar som inte är gjorda enligt konstens alla regler, och som kan leda till överhettning och brand. Ett annat problem som är unikt för kontorsmiljön är att det kan vara stor rotation på de företag som hyr en kontorsvåning. Eftersom varje företag har sina egna behov, kan det leda till att inredningen på våningen gradvis förändras, tills den inte längre följer utrymningsplanen. Det är med andra ord viktigt att i brandskyddsarbetet på en kontorsarbetsplats regelbundet göra kontroller för att se till att alla nödutgångar är tillgängliga, och att de planer som sitter på väggarna stämmer överens med verkligheten.

Att även stora kontorsarbetsplatser måste arbeta med brandskydd är en påminnelse om att varje utrymme, hur litet eller stort det än är, kan drabbas av brand. Det kan därför vara bra att se över det brandskydd man har hemma, även i sina mindre utrymmen, till exempel om man har ett attefallshus på tomten. Även där kan det behövas en brandvarnare och en brandsläckare.

 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2024 Misabsprinkler.se – Texter och info om brandskydd