Förebyggande åtgärder

Brandskydd kan verka som en tråkig sysselsättning men detta är något som är oerhört viktigt att bekanta sig med. Med små medel kan man förebygga en katastrof av stora mått som kan drabba både dig själv, dina tillgångar och ett större omfång. Det kräver inga större insatser att lära sig om brandskydd och brandsäkerhet. Mycket information och kunskap ges gratis av Brandskyddsföreningen eller Boverket. Kontrollera allt från byggnadsmaterialet i ditt hem till att du har rätt brandsläckare på plats. Skulle olyckan ändå ske är det av största vikt att du har fungerande brandlarm på strategiska platser runt om i hemmet.

Olika typer av brandsläckare

Under vinterhalvåret ökar antalet bränder och eldrelaterade olyckor drastiskt i Sverige. Det är självklart mysigt att lysa upp mörkret med levande ljus och tända brasor, men det är även viktigt att vara medveten om riskerna. Det ska vara naturligt att ha brandskydd i ditt hem men det kan kanske vara svårt att välja vilken typ. Brandsläckare kommer med olika klassificering beroende på vad de innehåller och vilken typ av brand de bäst motverkar. Man brukar tala om A-, B- och C-bränder. En vattensläckare eller skumsläckare fungerar bra för A-bränder i trä, textil eller liknande glödande material. Skumsläckare fungerar även för B-bränder i vätskor som oljor och bensin. Dessa två finns oftast i vanliga hem. Koldioxidsläckare är anpassade för B-bränder och apparatur med el, då de kväver elden istället för att väta den. Den mest effektiva släckaren är pulversläckaren som fungerar mot alla typer av bränder. C-bränder är bränder i gasform, men dessa är väldigt ovanliga i bostadshus. Pulversläckaren används bara då det är absolut nödvändigt på grund av röran som pulvret i sin tur orsakar.

fire extinguishers

Brandfilt och varnare

Det kan också vara en bra idé att ha en brandfilt i ditt hem som kan kväva mindre bränder i lätt antändbara material. De vanligaste brandolyckorna i hemmet börjar i liten skala med ett tänt ljus nära textilier eller möbler. Gardiner och filtar är lätta att antända och elden kan sprida sig snabbt vid ”rätt” förutsättningar. Enklast är att kväva mindre bränder med en filt istället för att hämta släckaren eller större mängder vatten. Det gör dessutom mindre skada på inredningen. En brandfilt är gjord i glasfiber och är tät nog att inte släppa igenom några farliga brandgaser. En brandfilt i hemmet är ett enkelt och lättanvänt brandskydd som räcker till många potentiella olyckor. De flesta hem är också utrustade med brandlarm, något som är oerhört viktigt för att alla inneboende i hemmet ska vara säkra, oavsett var i hemmet de befinner sig. Glöm inte kontrollera batterierna regelbundet och välj rätt plats när du sätter upp dina brandlarm.

 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2024 Misabsprinkler.se – Texter och info om brandskydd