När olyckan är framme

Skulle det värsta hända är det självklart viktigt att du har rätt släckare, filt eller alarm som kan skydda dig, dina rumskamrater och grannar. Det gäller dock också att du vet hur du ska använda dina brandskydd om olyckan är framme. Med rutiner och kunskap kommer det bli mer självklart hur du ska hantera en krissituation och du kan börja agera per automatik. Ta som vana att aktivt kontrollera dina brandskydd: notera var du har brandsläckaren och inspektera regelbundet batterierna i brandvarnaren. Skulle det värsta hända gäller det att du är förberedd – allt för att minska stressen så mycket som möjligt.

Aktivt och passivt brandskydd

Man brukar skilja på vad som är aktivt och passivt brandskydd när man pratar om säkerhet vid brand. Det passiva brandskyddet innebär bland annat det material som ditt hus är byggt av samt utgångar och möjligheter för brandmän och akutpersonal att ta sig in. Många moderna byggnadsmaterial kan stå emot en brand under en längre tid och det finns dörrar som kan stänga inne bränder en längre stund för att utrymning ska kunna ske. Det är mer problematiskt med gamla trähus där elden inte bara drabbar ett hus utan även lätt kan sprida sig till närliggande bostäder. De brandskydd som förhindrar att en brand utbryter samt åskledare eller olika säkerhetsanordningar i dina elektriska apparater, är också passiva brandskydd. Det aktiva brandskyddet är det som tar vid när en brand har utbrutit. Sprinklers och brandvarnare startar per automatik och kan vara väl värda anordningar att investera i. Du som människa kan bli stressad och dina sinnen blockeras vid en krissituation men sprinklers fungerar automatiskt och förhindrar spridning av elden.När olyckan är framme 1

Rädda, varna, larma, släck

Beroende på var det börjar brinna kan du naturligtvis vara tvungen att reagera på olika sätt. De fyra orden ”rädda, varna, larma, släck” brukar användas som en ramsa för att memorera i vilken ordning man ska göra saker. Det viktigaste är självklart att rädda liv. Kan du hjälpa någon som är i direkt livsfara ska du börja med det. Sätt dig själv i säkerhet och varna sedan andra runt omkring dig. Oberoende på brandens storlek ska du alltid i allvarliga situationer larma innan du ger dig i kast med något eget räddningsarbete. Det finns alltid en risk att elden sprider sig, även om den verkar kontrollerbar till en början. Då är det bättre att brandkåren redan är på väg. Larma hellre en gång för mycket än en gång för lite. Uppstår en brand i en kastrull eller elektronisk apparatur? Kom ihåg att aldrig använda vatten vid släckningen. Vid sådana tillfällen är det alltid bra att ha en brandfilt i hemmet.

 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2024 Misabsprinkler.se – Texter och info om brandskydd