Brandskydd

Brandskydd är alla de anordningar som behövs på privata och offentliga platser för att minska risken för brand. Det innebär ett passivt, grundläggande brandskydd med rätt byggnadsmaterial, nödutgångar och minskade risker. Brandskydd är också de anläggningar och släckare som du måste använda om branden bryter ut. Det förebyggande arbetet är lika viktigt som det bekämpande. Det gäller att ha rutiner för alla typer av krissituationer, med rätt kunskap kan ditt hem och din arbetsplats bli en säkrare miljö med minimala risker. Skulle en brand bryta ut på en offentlig plats eller vid ett evenemang blir konsekvenserna genast allvarliga. Lär dig vara uppmärksam på nödutgångar och risker, även utanför ditt eget hem.

Säkerhet vid större evenemang

Brandsäkerhet vid större evenemang kanske inte är något som besökare tänker på i första hand. Som privatperson kan dock din insats göra skillnad, för din egen säkerhet och för de människor som vistas omkring dig. Att ha som vana att notera nödutgångar eller alternativa utgångar tar bara ett par sekunder men kan vara kunskapen som räddar ditt liv. Ska du själv stå som arrangör finns det en mängd av saker som du behöver tänka på, både vid stora eller små arrangemang. All elektronisk utrustning ska kunna fungera tillförlitligt och är du utomhus ställer detta ännu högre krav på din leverantör. Lokalen eller området måste vara överskådligt eller kameraövervakat för att garantera säkerhet och upptäcka risker omedelbart och smidigt. Medarbetarna ska dessutom kunna kommunicera lätt och tydligt ifall en nödsituation skulle uppstå. Ett företag som exempelvis TPO kan stå till tjänst med all typ av kunskap och utrustning för att ditt evenemang ska bli både underhållande och säkert. Att hyra komradio är en bra start, ta inga onödiga risker!

Electric plug in wall outlet with smoke and flame

Vem har ansvaret

Lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) fastställer att privatpersoner är personligt ansvariga för att tillhandahålla skälig utrustning för att rädda liv vid brand. Detta gäller dock bara den som äger en byggnad eller bedriver verksamhet där, vilket gör en hyresgäst fri från ansvar medan hyresvärden ska kunna garantera brandskydd. Lagen fastställer också att personen är skyldig att vidta åtgärder som krävs för att förebygga bränder och begränsa skador som kan uppstå i samband. Allt detta pekar på själva fastighetsägaren eller näringsidkaren som ansvarig för brandsäkerheten. På de flesta arbetsplatser finns idag ett aktivt säkerhetsarbete och fasta rutiner som övas in. Självklart är det också du som individ som ansvarar för din egen och andras säkerhet. Ibland kan det vara nyttigt att förutsätta det värsta men hoppas på det bästa. Ta riskerna på allvar och håll ett extra vaksamt öga i ditt eget hus och rapportera också om risker på offentliga platser.

 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2024 Misabsprinkler.se – Texter och info om brandskydd